Co nabízíme


Mazurská jezera jsou jezerní krajinou na severu Polska. Z velké části se rozkládají na území bývalého Východního Pruska. Region možná nepatří mezi nejznámější turistické destinace v Evropě, ale je jedním z oblíbenějších míst pro Poláky, kteří hledají trochu aktivnější dovolenou. Po otevření hranic sem také začali jezdit němečtí turisté, kteří z vyprávění svých předků věděli, že rozhodně to nebude ztráta času. Průběžně rostoucímu zájmu mezinárodních návštěvníků, kteří objevují krásu Mazur, začíná odpovídat úprava a modernizace infrastruktury, služeb a také péče o památky - jak přírodní, tak i kulturní a historické.

Mazurská jezera - atrakce

Asi nejvýznamnější atrakcí jsou samozřejmě jezera. Těch větších, jejichž rozloha je přinejmenším jeden hektar, je zde více než dva tisíce sedm set. Velké množství vodní plochy znamená i výbornou možnost provozovat přerůzné vodní sporty a aktivity s jezery spojené. Milovníci kajaků, kánojí nebo jachtingu ocení i fakt, že hlavní jezera jsou mezi sebou velmi dobře propojena hustou sítí perfektně udržovaných vodních kanálů.
Mazurská jezera ale nejsou jenom vodní plocha. Historické památky zdejšího kraje vyrůstají z kolonizace pohanského území Řádem německých rytířů a z ní plynoucího pruského a později německého vlivu na Mazury.Nachází se zde cihlové hrady a kostely (pro české oko je využití tohoto stavebního materiálu u gotických staveb dosti netradiční), velké vojenské pevnosti chránící pruský východ a také i monstrózní betonové konstrukce z dob Hitlerovy Třetí říše.
No a není možno zapomínat ani na nádhernou přírodu. Mazurská jezera nejsou průmyslový region, hlavním zdrojem obživy zdejší populace je stále zemědělství a služby (včetně těch spojených s turistikou). Díky tomu ve zdejších lesích narazíte na spoustu jinde již zmizelých či méně obvyklých ukázek flóry a fauny, včetně rezervací, kde volně žijí zubři a divocí koně.

výhled na jedno z mnoha jezer na Mazurách